Vanilla Sky: „V životě nikdy není vše černé nebo vše bílé…“

V únoru v pražském klubu Rock Café vystoupila již po čtvrté v České republice kapela Vanilla Sky až ze slunné Itálie (fotoreport zde). Kapela se u nás dostala do podvědomí písní Umbrella a ještě více jejím parodickým videoklipem! Ze stínu této písně kluci už dávno vystoupili, loni vydali novou desku „Fragile“ my měli tu možnost je pro vás vyzpovídat!

Do ČR jste se vrátili již po několikáté, máte tady svou základnu fanoušků, jak se vám v Praze a celkově v ČR líbi?

Vinx: Praha je krásné město a je škoda, že jsme nikdy neměli dostatek času, abychom ji navštívili. Když jsme teď přijeli do Prahy o něco dříve, strávil jsem několik hodin před spaním se svým kamarádem Tonym. Navštívili jsme Karlův most a udělali několik fotek. Byla velmi chladná noc, ale přesto to bylo velmi krásné… Bohužel mám málo vzpomínek na zbytek České republiky. Kromě pokuty, kterou jsme obdrželi od policistů za to, že jsme neměli dálniční známku. (smích)

Tentokrát vám v Praze chyběl Brian, bylo to pro Vás hodně těžké hrát bez něho?

Tony: Koncert byl jiný než obvykle… mnohem víc punk (smích)

Pamatujete si na všechny Vaše koncerty, které jste v Praze odehráli, vzpomínáte si na ten nejlepší?

Vinx: Já mám velmi dobrou pamět. Rád vzpomínám na náš druhý koncert v ČR, při turné Umbrella. Ale musím přiznat, že jsem byl velmi spokojený i s posledním koncertem. Lidé byli skvělý, přestože byl Brain nemocný a my nemohli odehrát celý line-up. Na konci koncertu přišli všichni na pódium a tančili tam společně s námi, bylo to legrační.

Vydali ste tři studiová alba. Ke kterému máte nejblíž a jakou písničku hrajete na koncertech nejradši?

Brain: Toto je velmi těžká otázka, velmi totiž záleží na davu, který je pod pódiem. Někdy chtějí fanoušci tančit a dělat bordel, my pak cítíme, že bude lepší hrát staré věci, které jsou více energické a více „punk“. V jiných klubech jsou dobří posluchači a ti si chtějí poslechnout dobré písničky: to jsou místa, kde se cítíme lépe při hraní pomalejších písní, založených na atmosféře a textech. Mimochodem, jedna z nových písní, kterou opravdu rád hraji je Cambiamenti/Stránky, protože chci používat „loop station“ na konci skladby.

Během kariéry jste hráli už ve spoustě zemí po celém světě, kde se vám líbilo nejvíce?

Brain: Tak tohle je ještě těžší otázka (smích). V životě nikdy není vše černé nebo naopak vše bílé. My si rádi vezmeme i to zlé i to dobré z každé země. A navíc, nejlepší koncerty jsou, pokud výsledek naší práce, našeho hrání, je dobrý a lidé z produkce spolupracují. Takže pokud něco v té dané zemi neklape, nedával bych to za vinu fanouškům.

V ČR jste se dostali nejvíce do podvědomí díky písničce Umbrella od zpěvačky Rihanny, jak vás napadlo udělat tento cover a parodický videoklip?

Brain: Vždycky jsme milovali myšlenku udělat cover verzi k popové písni a tu předělat do rockové verze naší kapely. Už na prvním turné kapely jsme také hráli cover od Vanessy Carlton “A Thousand Miles”. Po čtyřech letech jsme byli z této písně už znudění a tak jsme začali přemýšlet, jaká pop píseň by se hodila pro nový cover. V létě 2007 jsem byl na dovolené s Lucem (bývalý bubeník VS) a tam jsme zjistili, že si během dne zpíváme Umbrella, pravděpodobně díky tomu, že byla slyšet večer na diskotékách. Toto je ten důvod proč jsme se rozhodli pro Umbrella, snadno se zpívala i pamatovala a navíc to byla píseň zcela odlišná od našeho hudebního stylu. Potom náš kamarád Enrico “kikko” Tomei, přišel s nápadem udělat parodický videoklip. Tak jsme si všichni sedli ke stolu a diskutovali o všech nápadech, které nás napadaly. Tak takhle to vzniklo…

Na svém kontě máte i další cover, všechny jsou velmi úspěšné a známé, nevadí Vám, že jste se neprosadili svou písničkou, ale právě hitem Umbrella?

Vinx: To není tak úplně pravda. Když jsme vydali desku Changes píseň Break It Out byla v horní části hitparád v Holandsku, Belgii, Itálii a Japonsku. Nightmare byl dobře známý v zámoří, protože jsme si jako hosta přizvali legendárního Marka Hoppuse. A ano s Umbrella jsme dosáhli nejvyšších pozic. Umbrella byla vtipná epizoda, jako když jsme přestali hrát naši předchozí cover A Thousand Miles. Skutečnost, že se tato parodie líbila lidem bylo jen plus, který pomohl skupině, aby se svět dozvěděl i o naší vlastní tvorbě.

Teď něco ke kapele… Kdo je u vás tahounem kapely a kdo největší srandista? Jak by jste fanouškům představili Vanilla Sky?

Jacopo: V nynější sestavě Vanilla Sky nemáme přímo žádného srandistu, ale kdybych měl vyzdvihnout jedno jméno, řekl bych, je to Brain. Vždy má připravený nějaký správný vtip pro nás. Mám-li představit Vanilla Sky fanouškům, řekl bych, že jsme všichni velmi skromní kluci a velmi intezivně pracujeme. Opravdu se snažíme, aby všchno fungovalo, aby naše koncerty byly dobrý! Snažíme se vše organizovat do nejmenších detailů, aby vše znělo co nejlépe!

Nedávno jste zveřejnili nový videoklip na singl „Frames“ z nové desky Fragile… Můžou se fanoušci těšit na další videoklipy z desky? Nebo se můžou fanoušci těšit na něco jiného?

Tony: Fanoušci jsou vždy úzkostliví, v dobrém slova smyslu. Je to pro nás vzrušující. Další videa přijdou brzy!!

A nakonec… co byste vzkázali českým fanouškům?

Jacopo: Naše české fanoušky bych chtěl požádat, aby přišli i na náš další koncert ve vaší zemi a podpořili nás víc a víc! ☺

Kapele děkujeme za rozhovor a velké dík patří i Honzovi Šamlovi za zprostředkování rozhovoru!!!

Oficiální web: www.vanillaskyrock.com

——————————————————————————————————————————————————————–

Pro ty kteří nemají rádi překládané rozhovory tu máme i originál v anglickém jazyce:

You have returned to The Czech Republic for the several times, you have „the fan base“ there, do you like Prague and The Czech Republic?

Vinx: Prague is a beautiful city and it’s a shame we never had enough time to visit it. This last time I spent a couple of hours around before going to sleep with my friend Tony, visiting Charle’s Bridge and taking some pics. It was pretty cold and it was pretty late at night but it was   very beautiful. Unfortunately I have very few memories about the rest of Czech Republic besides the ticket we received from the motorway police for not showing up the motorway sticker tax. lol

For this time you played in Prague without Brian, was it hard for you?

Tony: was different from other shows .. much more punk ahahahaha

Do you remember all your concerts in Prague? Do you remember the best concert in there?

Vinx: I have a very good memory about our second to last show, during the Umbrella tour but I must admit I was pretty happy with the people last time though Brian was sick and we couldn’t play the full line up. At the end of the gig everyone joined the stage and danced along with us, it was funny.

You emited three studio albums… Which one is the closest for you and which song do you like the most to play at concerts?

Brian: This is a hard question, cause it really depends on the crowd we have under the stage. Sometimes they just want to dance, and make mess, so we feel more confortable by playing the old stuff, more energic and more “punk”. In other clubs they are good listeners, and just want to hear good songs: those are the places where we feel better in playing slower songs, based on the atmosphere and lyrics. By the way, one of the new songs i really like to play live is Cambiamenti/Changes cause i really like to use the loopstation at the end of the song.

During your career you have played in many countries around the world, which country do you like the most?

Brian: This question is even harder (LOL). Life is never all black or all white. We like to spot out the bad and the good from every country. And, moreover, the best shows we had were always a result of a good work made by us, and by the promoter/agency we’re working with. So If something is not working with a country, i would not blame the people at all!!

In The Czech Republic, you bring yourself into attention with the song Umbrella, how did you get this idea to do a cover version and parody video?

Brian: We’ve always loved the idea of covering pop songs, and turn them into Vanilla Sky rock style. We’ve been touring all the first years of the band, playing a cover song from Vanessa Carlton, “A Thousand Miles”. After 4 years of touring we were sick and tired of that song, and we started to think about what would it be a good song to cover. During the summer 2007 I was on holiday with Luca (the former VS drummer) and we’ve found out that we were singing the umbrella song during the day, probably cause we used to listen to it at night, in the discos. That’s why I thought that It would have been a great song to cover, easy to sing and remember, and completely different from our music style. After that, a director, friend of us (Enrico “kikko” Tomei) came out with the idea of making the parody video. So we all sat at a table and discussed about all the ideas we had about it. That’s how the idea of the video came from.

You have also other covers, they are all very successful and famous. Don´t you mind that you didn´t achieve success with your own song but just with the hit song Umbrella?

Vinx: well this is not entirely true. When Changes was released Break It Out was in the top charts in Holland, Belgium, Italy and Japan. Nightmare was well known overseas because of the guest we had of the legendary Mark Hoppus, and yes with Umbrella we reached our top. Umbrella was anyway a funny episode,  something to stop playing our previous cover A Thousand Miles and the fact that people joined that parody was just a plus that helped the band to let the world know more about our own songs.

Now, someting about the group… Who is a drafter of the group and who is the biggest joker? How would you introduce Vanilla Sky to your fans?

Jacopo: In the new Vanilla Sky’s lineup there’s not a real joker, but if I have to pick up one of the guys, i would say it’s Brian. He always have the right joke ready, and he’s always playing jokes with us. If I have to introduce Vanilla Sky to the fans, I would say that we’re all very humble guys, and with a strong will in our work. We really try to make everything work out, and to make our shows as good as we can, trying to organise everything also in the little details, to make everything sound better.

You have recently posted a new video for single „Frames“ from the album Fragile… Can your fans look forward to more videos? Or can fans look forward to something else?

Tony: The fans are always anxious. In a positive sense. It’s exciting for us. More videos will come soon!!

And finally … What would you tell to the Czech fans?

Jacopo: To our Czech fans i would ask to come to our next shows in the country, and to support us more and more!