Kohout plaší smrt – první kapitola

foto: archiv kapely

 

Zdar klikaři,

naše slovutná kapela Kohout plaší smrt se zove a dostalo se nám cti oblažit Vás tímto způsobem snůškou pseudointelektuálních výlevů, tudíž tak činíme. Kdo by snad tento název slyšel prvně, je třeba ho upozornit, že přestože původ slovního spojení tvořícího název sahá do hluboké literární minulosti, v tomto případě se jedná o kapelu, a to kapelu punkovou, jejíž historie již taktéž řadu let a zim ubíhá a plní se událostmi více či méně pamětihodnými.

 

Hned zpočátku je záhodno položit si klíčovou otázku: Co vlastně taková kapela dělá? Odpověď na toto vpravdě existencionalistické téma lze rozdělit do několika oblastí. Nejprve je třeba složit hudbu, což je proces bolestivý a zdlouhavý, neboť parazitovat na cizí tvorbě jsme zavrhli. Další nezbytná fáze je zaznamenání výsledku tvůrčího procesu na hmotném nosiči, což je již příjemnější, jelikož vyčerpávající tvoření je již za námi a nahrávání probíhá jako dovolená v zapadlé moravské vísce ve společnosti osobitého majitele nahrávacího studia a dostatku tekutých povzbuzovačů. Po těchto přípravných fázích začíná hlavní řízení a to řízení na koncerty. Na koncerty jezdíme již více než tři poloviny dekády, zcestovali jsme širé pláně naší domoviny křížem krážem a nasbírali mnoho zážitků, jež si sdělujeme vždy cestou na koncert následující, neboť hlavní aktér zážitku z koncertu předchozího většinou existenci jakékoli ostatními zmiňované eskapády popírá, nicméně pod tíhou přímých důkazů je posléze nucen učinit doznání. Tyto popsané fáze se pravidelně střídají a překrývají, nyní se nacházíme těsně před nervy drásající fází tvořící, čili si o to více považujeme kontinuálně trvající fázi koncertní. Za poslední rok se nám vlivem usilovného řízení rozpadl dopravní prostředek, rozhodli jsme se proto, že když už zbývá necelý rok světové existence, provedeme akvizici vozidla adekvátního, a jak jsme řekli, tak i učinili.

 

Na prahu roku zkázy se tedy chystáme opět sjezdit celou krajinu domácí i blízké krajiny sousední, vytvořit novou hudbu rázu podmanivého a přispěti tak naší troškou k obecnému blahu, jež nám všem leží na srdci. Až nás tedy uvidíte, nenechte se zmást naším maskováním za ožralé zatracence a uchovejte vždy na paměti právě popsaný hluboký smysl naší existence. Pro zcela konkrétní sdělení, kde se nacházeti budeme, použijte internet (www.kohoutplasismrt.cz) jako základní zdroj poznání a my se budeme těšit na brzké či pozdější shledání ať již ve vašem domovském stánku kulturním, či při letních autdórových festivalových konáních.

 

Konec první kapitoly…