VÝSTAVA: Jarní výstava v MeetFactory pod vedením nové kurátorky!

foto: Nikola Čulík

 

Ke konci února 2012 odešel z MeetFactory kurátor Dušan Zahoranský, který dlouhodobě utvářel kurátorský program galerie MeetFactory. Pomyslnou štafetu předává Karině Kottové. Cílem nové výstavní koncepce je pokračovat v kvalitním programu prezentace současných uměleckých tendencí a rozvíjet vazby na místní scénu představovanou v konfrontaci s významnými zahraničními umělci.

 

1+(1+1)+1 / ANTOINETTE NAUSIKAA (NL) + Marika Asatiani (GEO) + Nikola Čulík (CZ) + Zsolt Tibor (HU)

 

GALLERY

Na výstavě 1+(1+1)+1 nizozemská umělkyně a rezidentka MeetFactory Antoinette Nausikaa představí v kontextu tvorby třech mezinárodních umělců projekty, které vznikly během jejího pobytu v Praze v zimě 2011. Ústředním motivem výstavy je kresba jako způsob, kterým můžeme uchopit své okolí i vnitřní pocity a myšlenky. Kresebná linie v díle vystavených autorů ale přesahuje z papíru na stěny galerie, do prostorových instalací i videa a dalších médií. Mapuje dráhu myšlenky, která se propracovává z umělcova mozku do okolního světa.

 

Další výstavy v MeetFactory by měly přesahovat rámce jednotlivých médií i uměleckých disciplín a reagovat na aktuální témata otevírající řadu filosofických i socio-politických otázek. Důraz nové koncepce je kladen také na vzdělávací stránku: komunikaci výstavních a dalších projektů rozličným cílovým skupinám skrze interaktivní programy.

 

Nová kurátorka MeetFactory Karina Kottová je absolventkou FHS UK a Universiteit Maastricht, oboru Art and Heritage: Policy, Management and Education. V roce 2007 založila lektorské oddělení Musea Kampa v Praze, od roku 2009 utvářela koncepci vzdělávacích programů pro Centrum současného umění DOX. Založila nezávislou platformu UMakArt: You Make Art a spoluzaložila projekt INI Gallery. Přispívá do časopisů Flash Art, A2, Art&Antiques nebo serveru Artalk.cz Vyučuje na PEDF UK a Anglo American University of Prague.

 

Vernisáž: 8. 3. 2012 v 18:00
Kurátor: Karina Kottová
Výstava trvá: 8. 3. – 18. 5. 2012

 

MeetFactory je v roce 2012 podporována grantem hl. m. Prahy ve výši 5.850.000 Kč a Ministerstvem kultury ČR.